“คอกาแฟห้ ามพลา ด” 10 สิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อคุณดื่มกาแฟ เป็นประจำทุกวัน

ในปัจจุบันหลายๆ คน เลือก กาแฟเป็นเครื่องดื่ มแรก ของตอนเช้าของวัน ซึ่งหลายๆ คนอาจไม่ทราบร่างกายคุณ จะเปลื่ยนแปลงไป มากขนาดนี้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ เผ ย 13 สิ่งที่เกิดขึ้น กับร่างกาย เมื่อคุณดื่ ม กาแฟเป็นประจำ แต่ละอย่างแทบ ไม่น่าเ ชื่อ คอกาแฟ ห้ ามพลา ด

สำหรับใคร ที่ชอบดื่ มกาแฟ เป็นประจำทุกวัน ไม่ควรพลาด กับหั วข้อของเราในวันนี้ “13สิ่งที่เกิดขึ้น กับร่างกาย เมื่อคุณดื่ มกาแฟ เป็นประจำ”

1. กาแฟช่วย ลดโอกาส เป็นโร คเบาหวานน้อยล ง 60%มีงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารโภชนาการทางการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า คนที่ดื่ มกาแฟวันละ 4แก้ว จะมีความเสี่ ยงโ รค เบาหวานต่ำกว่า คนที่ไม่ดื่ ม คาดว่าเพราะ กาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระ ชนิดเดียวกับ ในองุ่น และ ยังมีสูงกว่าใน บลูเบอร์รีอีกด้วย

2. ประโยชน์ของกาแฟ ช่วยลดอัตราเสี่ ยงการเป็นโ รคหัวใจ ถึง26% โดยเฉพาะในเพ ศหญิง ซึ่งมีการวิจัยพบว่ าคนที่ดื่ มกาแฟวันละ ไม่เกิน 5แก้ว มีส่วนช่วยลดความเสี่ ยง โร คหัวใ จ มากขึ้น เนื่องจากสา รนิโคติน (ไม่ใช่ชนิดที่อยู่ ในบุห รี่ แต่เป็น วิตามินบีรวม) ในกาแฟจะ ไปช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลื อด ทำให้หลอดเลื อด ไม่แข็งตัว และ เกิดภาวะไ ขมันในเลื อดลดลง

3. กาแฟช่วยชะลอ ความจำเสื่อม และโร คอัลไซเมอร์ได้65% ในการศึกษาของ ประเทศฟินแลนด์ ให้คนวัยกลางคนดื่ มกาแฟวันละ 5แก้ว พบว่าลดอัตราเสี่ ยงของโร คอัลไซเมอร์ สอดคล้องกับการวิจัย ในอเมริกาเหนือ กล่าวว่า การดื่ มกาแฟ 2แก้วต่อวัน จะช่วยพัฒนา ความจำ เพิ่มความจำ ระยะสั้น มีความจำดี ว่าคนไม่ดื่ มกาแฟ กระตุ้นสมอง ให้ทำงานได้เร็วขึ้น

4. ประโยชน์ของกาแฟ ช่วยป้องกันโร คม ะเร็ งได้ถึง50% จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นพบว่า ผู้หญิงที่ดื่ มกาแฟ วันละ 3 แก้วต่อวัน มีแนวโน้ม การเกิดโร คม ะเ ร็งลำไ ส้ใหญ่ลดลง และ ผู้ชายที่ดื่ มวันละ 6แก้วต่อวัน มีความเสี่ ยงเกิดโร คม ะเ ร็งต่อมลูกหมาก น้อยกว่าคนไม่ดื่ มกาแฟ ทั้งนี้ใน กาแฟมีกรดอะซิติก ซึ่งจะช่วยยับยั้ง และ ทำลา ย เซ ลล์ผิ ดปกติ กำจัดสา รพิ ษภายในร่างกาย จึงทำให้ป้องกันโร คม ะเร็ ง ที่มีอาการในระยะแรก ได้หลายชนิด

5. กาแฟช่วยบรรเทา อาการปว ดศีร ษะ และ ปวดไมเกรน รวมถึงอาการปว ดศี รษะ เพราะดื่ มเครื่องดื่ มมีแอ ลกอฮอล์ เนื่องจาก กาแฟมีกาเฟอีนที่มีฤ ทธิ์ ช่วยขยายหลอดเลื อด เพิ่มการไหลเวียน ของเ ลือดได้ดี และ มีคุณสมบัติ ช่วยระงับความเจ็บปวด ประโยชน์ของ กาแฟข้อนี้คนเป็นไมเกรน ต้องห้ ามพล าด

6. กาแฟช่วยป้องกัน และ บรรเทาการเกิดโร คหอบหืด การดื่ มกาแฟ เป็นประจำ ช่วยแก้ได้ เนื่องจากสา รกาเฟอีน ในกาแฟมีฤทธิ์ช่วยระงับ ความเครียด ของประสาท สัมผัสสำรอง ซึ่งเป็นสาเหตุ สำคัญของการทำให้เกิด อาการหอบหืด หากเมื่อใดที่ประสาทสัมผัส สำรองถูกกระตุ้น โ รคหอบหืด ก็จะกำเริบ คนเป็นหอบหืด รีบพิสูจน์ประโยชน์ของ กาแฟข้อนี้ด่ว นๆ

7. ประโยชน์ของกาแฟช่วยลดโอกาส เกิดโรค นิ่วในถุงน้ำดี50% ซึ่งมีข้อมูลระบุว่า คนที่ดื่ มกาแฟประมาณ 4แก้วต่อวันหรือมากกว่า จะมีอัตราการเป็นโ รคนิ่ว ในถุงน้ำดีน้อยลง และ ยังเคยมีการวิจัยของ มหาวิทยาลัยฮาร์ว าร์ด โดยการให้ผู้หญิงดื่ มกาแฟวันละ 4แก้ว พบว่าการเกิดโ รคนิ่ว ในถุงน้ำดีลดล ง25% โดยก่อนหน้านี้ก็ มีผลการวิจัย ในผู้ชายที่ดื่ มกาแฟ ประจำ ผลปรากฏว่า อัตราการเกิดโร ค ลดลง เช่นเดียวกัน

8. กาแฟช่วยทำให้อารมณ์ แจ่มใส คลายความเครี ยด ได้ถึง15-20% มีผลการวิจัย ที่ยืนยันว่า การดื่ มกาแฟ 2-3แก้วต่อวัน ลดความเครี ยดได้ 15% และถ้าดื่ มมากกว่าวันละ 4แก้ว ความเครี ยดจะลดล งถึง20% เพราะปริมาณกาเฟอีน ที่เหมาะสมจะสามารถทำให้หาย จากอารมณ์หงุดหงิด และ ซึมเศร้า รู้สึกผ่อนคลาย จากความกังวลได้

9. ประโยชน์ของกาแฟทำให้ ความสามารถใน การเล่นกีฬาดีขึ้น เพราะกาเฟอีนสารสำคัญ ที่มีในกาแฟจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้40% และยังลดอาการล้า ของกล้ามเนื้ อในกลุ่มนักกีฬา หรือหลังการออก กำลังกายได้ถึ ง50%

10. กาแฟมีประโยชน์ในการ ช่วยสลายไ ขมัน ทราบหรือเปล่าว่าการดื่ มกาแฟ หลังมื้ออาหาร จะทำให้ไ ขมัน ในอาหารที่เรากินเข้าไปเกิดการแต กตัว และให้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นผลมาจากส ารกาเฟอีน นั่นเอง และ ยังมีการวิจัยหลายชิ้น ที่ได้ผลว่ากาเฟอีนมีส่วนทำให้ ลดน้ำหนักได้ เพราะจะช่วยกระตุ้น การทำงานของ ระบบเมตาบอลิซึม

ขอขอบคุณ : อุ้ยนิวส์

Facebook Comments
Loading...