ประกาศให้หยุดทั่วทั้งประเทศ เปิดกำหนดการ `พระราชพิธีบรมราชาภิเษก`

เปิดกำหนดการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ประกาศให้เป็นวันหยุดทั่วทั้งประเทศ ซึ่งล่าสุดนี้ได้มีการประกาศออกมาแล้ว โดยทางพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีการกำหนดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้จนถึงพฤษภาคมเป็นต้นไป

วันที่ 6 เมษายน ที่จะมีพลีกรรม ตักน้ำทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

วันที่ 8-9 เมษายน จะมีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน

วันที่ 18-19 เมษายน จะเป็นการปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ทรงรับสั่งให้เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องและมีการคัดกรองอย่างดีจึงจะนำมาใช้ในพระราชพิธีได้ในวันที่ 22-23 เมษายนนี้

วันที่ 22-23 เมษายน จะเป็นพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จบวงสรวงด้วยพระองค์เอง

วันที่ 3 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก โดยจะมีคณะรัฐมนตรีร่วมด้วย

วันที่ 4 พฤษภาคม จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำ ตั้งแต่การบรมราชาภิเษก การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิ เฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์

วันที่ 5 พฤษภาคม ช่วงเช้าจะเฉลิมพระปรมาภิไธย ขณะที่ช่วงเย็นเสด็จเลียบพระนคร

วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า

ในส่วนของวันที่ 6 พฤษภาคมนี้คณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษมีมติ ให้เป็นวันหยุดเพื่อให้เป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปได้ด้วยดี

แหล่งที่มา : mthai.com

 

Facebook Comments